img_0384 KINH VÔ LƯỢNG NGHĨA (Cư sĩ Hạnh Cơ dịch)

KINH VÔ LƯỢNG NGHĨA Tam tạng pháp sư Đàm Ma Già Đà Da Xá, người Thiên-trúc, dịch từ Phạn văn…

Read More...
marina CHƯƠNG TRÌNH PHÓNG SANH THANKSGIVING

THÔNG BÁO Nhân lễ Thanksgiving 2016 – Tu Viện LINH SƠN PHÁP BẢO – Tổ chức phóng sanh cá nơi…

Read More...
thai-4 LỄ TƯỞNG NIỆM VÀ DÂNG Y TẠI CHÙA WAT BHURIDATTAVANARAM BUDDHIST CALIFORNIA.

Ngày 23 tháng 10 hàng năm là ngày lễ quốc gia ở Thái Lan vì nó mang một ý nghĩa…

Read More...
quan-am-5 THÔNG BÁO Lễ vía Đức Bồ Tát QUAN THẾ ÂM

  Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Lễ vía Đức Bồ Tát QUAN THẾ ÂM (Xuất-gia) Ngày…

Read More...
but SÉT DO SẮT SINH RA – TRỞ LẠI ĂN SẮT

Như sét từ sắt sinh … Câu chuyện này xảy ra khi đức Phật ở tại Kỳ Viên, liên quan…

Read More...
996775_1549366392053767_3860363818425401919_n-1 NGHI THỨC CÔNG PHU CHIỀU

(DI ĐÀ – HỒNG DANH – MÔNG SƠN THÍ THỰC) NIỆM HƯƠNG (Quỳ xuống dâng hương, mật niệm) TỊNH PHÁP-GIỚI…

Read More...
phat-2 NGHI THỨC CÔNG PHU KHUYA

(Thắp đèn đốt hương trầm xong, đứng ngay ngắn chắp tay để ngang ngực mật niệm) TỊNH PHÁP GIỚI CHƠN…

Read More...
mai-chua CHÙA TRONG TÂM THỨC NGƯỜI VIỆT

Nguyễn Tuấn Đã từ lâu trong tâm thức người Việt Nam, Chùa là nơi tĩnh lặng, linh thiêng, là nơi…

Read More...
tran%20nhan%20tong3 BỐN MƯƠI BA CÔNG ÁN CỦA TRẦN THÁI TÔNG

Nhất Hạnh dịch Công Phu Khóa Hư Cử Niêm Tụng. Trần Thái Tông là vị vua đầu của triều Trần….

Read More...
gyaltsen-norbu-the-chinese-government-supported-11th-panchen-lama-center TRUNG QUỐC CHUẨN BỊ NGƯỜI KẾ VỊ CHO ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA KHI NGÀI QUA ĐỜI

Chân Diệu Mỹ biên dịch LHASA, Trung Quốc – Một tu sĩ Phật giáo 26 tuổi Gyaltsen Norbu đang trở…

Read More...