marina

CHƯƠNG TRÌNH PHÓNG SANH THANKSGIVING

THÔNG BÁO

Nhân lễ Thanksgiving 2016 – Tu Viện LINH SƠN PHÁP BẢO – Tổ chức phóng sanh cá nơi vùng biển MARINE DEL REY CALIFORNIA. Sunday. November,27.2016.

Quý vị có nhu cầu muốn cùng chúng tôi phóng sanh và cầu nguyện.

Xin liên lạc qua số phone ban tổ chức để biết thêm chi tiết.

PT. Đồng Khánh 714-603-4848

PT. Ng Hùng 714-867-4808

PT. Diệu Hồ 714-612-6545

mar

 

quan-am-5

THÔNG BÁO Lễ vía Đức Bồ Tát QUAN THẾ ÂM

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Lễ vía Đức Bồ Tát QUAN THẾ ÂM (Xuất-gia)

Ngày 19.10.2016 nhầm ngày 19.9.Bính Thân, vào lúc 19:00.

Tại Tu Viện Linh Sơn Pháp Bảo, TP Westminster CA. Tổ chức lễ vía Quan Âm và đốt nến cầu nguyện cho Thế-giới hòa bình, mưa hòa gió thuận, nhân loại được sống trong an toàn và hạnh phúc.

Chúng tôi kính mời đạo hữu phật tử trong đạo tràng LSPB và quý đạo hữu phật tử gần xa về Tu Viện cùng góp tâm cầu nguyện cho buổi lễ đươc viên mãn.

Kính thông báo

Westminster. Ngày 12.10.2016.

TM ban tổ chức

TT Thích Thông Quán.