quan-am-5

THÔNG BÁO Lễ vía Đức Bồ Tát QUAN THẾ ÂM

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Lễ vía Đức Bồ Tát QUAN THẾ ÂM (Xuất-gia)

Ngày 19.10.2016 nhầm ngày 19.9.Bính Thân, vào lúc 19:00.

Tại Tu Viện Linh Sơn Pháp Bảo, TP Westminster CA. Tổ chức lễ vía Quan Âm và đốt nến cầu nguyện cho Thế-giới hòa bình, mưa hòa gió thuận, nhân loại được sống trong an toàn và hạnh phúc.

Chúng tôi kính mời đạo hữu phật tử trong đạo tràng LSPB và quý đạo hữu phật tử gần xa về Tu Viện cùng góp tâm cầu nguyện cho buổi lễ đươc viên mãn.

Kính thông báo

Westminster. Ngày 12.10.2016.

TM ban tổ chức

TT Thích Thông Quán.