slider4

Góc Cây Cảnh

Chỉ là một đóa vô thường
Đơn sơ bình dị khiêm nhường thếgian
Cầu đời cuộc sống bình an
Tình luôn đằm thắm nồng nàn yêu thương !